Brennverdi og energimengde

Kalkulatoren beregner brennverdi og enrgimengde.

Utgangspunktet for beregningen er nedre brennverdi, som er 5,3 kWh/kg for bartrevirke og 5,25 kWh/kg for lauvtrevirke.
 
Har du vekt og fuktighet kan du beregne total energimengde i kilowattimer (kWh) for flis, ved eller pellets.
 
Last ned excel-filen og sett inn ønskede verdier i kalkulatoren
 

Beregning av brennverdi og energimengde

0.012 MB xlsx

KONTAKTPERSON