Internasjonal forankring: ICP Forests

I 1985 forpliktet Norge seg til å delta i det Internasjonale samarbeidsprogrammet om overvåking av effekter av luftforurensninger på skog (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests – ICP Forests). I dette programmet deltar 40 europeiske land samt Canada og USA, som alle bruker tilnærmet de samme metodene for å beskrive skogens helsetilstand.

20110615_TIV_0492-smalt
ICP Forests International Cross-Comparison Course Crown Condition, Sørmarka, Norge 2011. Foto: Volkmar Timmermann.
KONTAKTPERSON
Medarbeidere
ICP furu 2016.jpg
ICP Forests Level I skogovervåkingsflater med furu (Pinus sylvestris) i 2016.