Hopp til hovedinnholdet

Tørking av ved – ulike treslag

sprekker_tork

Foto: Eirik Nordhagen

I Norge brukes ca. 2,5 millioner m3 ved (SSB). Så å si all veden tørkes på våren og sommeren. For at man skal utnytte energien i veden mest mulig er det viktig å ha tørr ved.

Det kan argumenteres ildfullt om hvordan en skal tørke veden. Er det f.eks. forskjell på treslagene når det gjelder tørkehastighet?

I Norge brukes ca. 2,5 millioner m3 ved (SSB). Så å si all veden tørkes på våren og sommeren. For at man skal utnytte energien i veden mest mulig er det viktig å ha tørr ved. Veden bør være under 20 % fuktighet. Hvis veden er for fuktig vil det medføre ufullstendig forbrenning og partikkelutslipp.

Vi tok 7 vanlige treslag (gran, furu, bjørk, osp, gråor, svartor, selje) og satte opp et tørkeforsøk på Ås.

I forsøket ønsket vi å undersøke:

  • Hvor lang tid som er nødvendig for å oppnå tørr ved?
  • Hvordan de ulike treslagene tørker?
  • Hvilken betydning har kabbestørrelsen?

Veden tørker lite gjennom vintermånedene. Det er på våren og i de tidlige sommermånedene hvor veden tørker effektivt utendørs.

Men hvordan tørker egentlig de ulike treslagene? Mange sier at veden trenger 2 somre for å tørke, - og i hvert fall osp. Forsøket som i disse dager pågår og måles ukentlig, består av 4 kabbestørrelser (hele-, halve, kvarte og åttendedels kabber*). Alle kabbene er 30 cm lange. Normalt kløyves en mellomstor kabbe i fire deler. I Norsk Standard (2021) heter det at kabbene må ha et tverrmål på inntil 13–15 cm.

Figur 1 viser hvordan de ulike treslagene (1/4 kabber) tørker denne våren. Vi følger tørkingen uke for uke, ikke minutt for minutt!

Utgangsfuktigheten til kabbene fra de ulike treslagene varierer (Tabell 1). Det er blant annet kjent at bjørk, som blir hogd i vintermånedene, har en relativ lav utgangsfuktighet i forhold til de andre treslagene. Noe også våre målinger viser.

Tabell 1 Fuktighet (%) i 1/4 vedkabber vår/sommer 2023.

Treslag

24.03

12.04

20.04

28.04

05.05

12.05

26.0502.0609.06

Bjørk

47.2

38.9

32.1

30.7

26.9

23.7

19.017.115.4

Furu

59.4

50.8

44.0

40.7

30.8

21.2

10.26.94.4

Gran

55.6

46.3

38.9

35

25.7

16.7

9.58.25.8

Gråor

55.0

46.9

40.6

39.6

34.2

27.3

19.416.514.3

Osp

57.6

51.3

47.2

45.7

41.8

38.2

31.829.126.2

Svartor

53.3

43.2

35.4

33.3

27.8

23.2

17.615.613.5

Selje

52.9

44.5

38.1

37.5

33.3

29.0

23.020.718.2
fuktighet_alle_3.gif
Figur 1. Fuktighet (%) i 1/4 kabber vår og sommer 2023.

Været og spesielt mengden regn vil variere gjennom vår- og sommermånedene. I tabell 2 ser en hvordan ulike kabbestørrelser av bjørk tørker denne våren. Små vedkubber (1/8 vedskier) tørker raskt pga. større overfalte i forhold til volum. Samtidig er den beskyttende barken splittet opp i de små vedkabbene.

 

Tabell 2 Fuktighet i % (bjørk) fordelt på kabbestørrelse og dato.

Størrelse

24.03

12.04

20.04

28.04

05.05

12.05

19.0526.0502.0609.06

hel

47.2

42.3

39.6

38.0

35.3

32.2

29.627.225.223.4

halvdel

47.2

41.5

37.6

35.2

32.0

28.4

25.222.720.618.8

fjerdedel

47.2

38.9

32.1

30.7

26.9

23.7

21.519.017.115.4

åttendel

47.2

26.1

12.4

21.4

14.3

11.2

10.38.06.95.4

 

Den 25. april ble det målt hele 54.9 mm nedbør på Ås i løpet et døgn. De minste kabbene (1/8 vedskier**) gikk dermed opp i fuktighet (Figur 2). I de andre større vedkabbene sank fuktigheten, og det på tross av all nedbøren (Tabell 2).

Vi følger opp med flere målinger utover våren og forsommeren. Vi er spesielt interessert i å vite når veden er tørr nok, det vil si om lag 20 % fuktighet, eller lavere. Når veden er tørr nok, er veden fyringsklar og det kan være lurt å lagre veden ute (under tak), eller inne.

bjørk_fjerdedel.gif
Figur 2. Fuktighet (%) i de ulike kabbestørrelsene (bjørk) vår og sommer 2023.

*) kabbe er avkappet (kort) stykke av tykk stokk; (tre)kubbe | jf. kubbe

**) vedskie er (langt) kløvet vedstykke

Se: Det Norske Akademis ordbok. Oslo: Det Norske Akademi for Språk og Litteratur. <https://naob.no> (mai 2023).