Korsmos ugrashage

Emil Korsmo regnes som en av tre opphavsmenn til plantevernfagene i Norge.

Nettsidebilde-v001
Foto: Illustrasjon: Raquel Marques

Professor Emil Korsmo (1863–1953) var opptatt av hvor store avlingstap ugras forårsaker i landbruket. Han ville finne de beste metodene for å bekjempe ugras. Han studerte ugrasartene i detalj og tegnet dem.

Korsmo var først i verden til å gruppere ugrasartene etter  livslengde og hvordan de sprer seg.

 

Våren 2023 etablerer NIBIO i samarbeid med NMBU og Vitenparken en ny demonstrasjonshage for ugras ved Høyskoleveien 7 på ÅS. Denne hagen vil vil åpne sommerne 2023 og bli den nye Korsmos ugrashage.