Matvarekontroll

Vi tilbyr analyse av plantevernmiddelrester i frukt, grønnsaker, korn og andre prøver av vegetabilsk opprinnelse.

Vi benytter to store multimetoder som til sammen dekker mer enn 350 plantevernmidler inkludert noen nedbrytningsprodukter. Det anvendes også en rekke spesialmetoder. Våre analysemetoder dekker de vanligst brukte plantevernmidlene i Norge og internasjonalt.

 

 Miljøprøver

Laboratoriet analyserer miljøprøver for rester av plantevernmidler både i forbindelse med forskjellige overvåkingsprogram (bl. a. JOVA) og ved mistanke om forurensning av plantevernmidler til f.eks. drikkevannskilder.

Analyse av overflatevann, grunnvann og liknende utføres med to multimetoder som til sammen dekker mer enn 125 plantevernmidler inkludert noen nedbrytningsprodukter. Analyse av jord og sediment gjøres med multimetoder tilsvarende de som benyttes for vegetabilsk mat.
 
Vi tilbyr også en rekke spesialanalyser for organiske miljøgifter med mer.
 
 

Forskningsanalyser

Laboratoriet tilbyr spesialtilpassede analyser og analysepakker til forskningsprosjekt. Vi tilbyr også veiledning av forskere og stipendiater i kjemisk analyse.

Ta kontakt dersom du har spørsmål, så hjelper vi så godt vi kan!

 

Prøvemottak

Tlf. 93490749

pesticidlab@nibio.no

 

Forespørsler om analyser og oppfølging av prøver kan sendes til Nina Svendsen.

Overordnede spørsmål om metodeutvikling, regelverk og analyser sendes til Agnethe Christiansen.

 

Medarbeidere som arbeider med analysetjenester:

Sven Roar Odenmarck
Hans Ragnar Norli
Marit Almvik