Klimagassutslipp

I rapporten "Landbruk og klimaendringer" fra februar 2016 påpekes to hovedutfordringer for landbruket i et endret klima - hvorav den ene er "Hvordan motvirke klimaendringene gjennom utslippsreduksjon og økt opptak og lagring av karbon". I denne delen av Veilederen presenteres informasjon om klimagassutslipp fra landbruket og mulige tiltak.

PICT1891
KONTAKTPERSON

Publikasjoner

Sammendrag

Sammendrag: Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over tiltakspotensiale for tiltak som jordbruket kan iverksette for å redusere klimagassutslipp. Det er tiltak innen dagens produksjonsystemer og struktur som er vektlagt. Det er sammenlignet med vurderinger gjort i rapporten «Landbruk og klimaendringer» fra 2016. Effekt av tiltak, gjennomføringsgrad og forutsetninger for gjennomføring til 2030 er prioritert.