Klimatilpasning

Tilpasninger i landbruket kan bidra til å redusere negative effekter av klimaendringer på vannkvalitet. Med økt og mer intens nedbør og høyere temperaturer vil belastningen på vannforekomstene øke, både i forhold til endret vannføring og økt fare for eutrofiering og tap av plantevernmidler. Samtidig øker faren for jordtap og forringing av jorda ved utvasking og pakking. Hvilke tiltak finnes?

Erosjon trøgstad 099_spektakul_INGA
Klimaendringer kan føre til økt jordtap. Foto: Inga Greipsland. Foto: