Nyhetsbrevet Matlyst

Matlyst var vårt nyhetsblad. Fra 2010-2013 kom bladet ut 2 ganger per året med kursoversikt, kalender, informasjon om våre tilbud og nyhetsartikler/reportasjer om hva som rører seg i innenfor mat i Nord-Norge. Fra 2014 sendte vi istedenfor Matlyst ut et infoark med oversikt over tilbud fra kompetansenettverkt samt en kursoversikt. Fra 2016 ga de fem kompetansenettverkene samlet ut Nyhetsbladet/Fagblade Mathåndverk som fra og med 2018 kommer i digital versjon.