Markedstjenester

I programmet for Lokalmat og grønt reiseliv er det satt av midler til kompetanseheving spesielt innen marked. Matmerk har ansvar for dette viktige kompetanseområdet.

KONTAKTPERSON