Blomster i kulturlandskapet

Kulturlandskap som gamle setervoller og enger er nå hjem for ulike blomster i forskjellige farger og former. Her presenteres noen vanlige og mindre vanlige blomsterplanter som i stor grad er knyttet til kulturlandskapet.

KONTAKTPERSON
Medarbeidere