Beitestatistikk

Statistikk for beitelag for heile Noreg og for kvart fylke frå 2013 - 2019, og fylkesstatistikk for organisert beitebruk frå 1970 - 2019.