Formering og omsetning av blomsterengfrø

Utgangspunktet for oppformering av blomsterengfrø er ‘morfrø’ som er samla inn fra viltvoksende populasjoner. Innsamlingsstedene er kartfesta, og i samsvar med Naturmangfoldloven er målet å lage regionale, mest mulig stedegne frøblandinger.

Rødknapp i blomst på Landvik. Foto Trygve-cropped
Rødknapp i blomst 25.juni. Foto: Trygve S. Aamlid
KONTAKTPERSON
For mer informasjon og bestilling
Manuell høsting engtjæreblom 12juni2018 Foto Trygve-lite.jpg
Mauell høsting av engtjæreblom. Foto: Trygve S. Aamlid.