Etablering av blomstereng

Blomsterengfrø bør fortrinnsvis såes på relativt tørr og mager jord. Blomsterengartene trives godt også på mer næringsrik jord, men der blir konkurransen fra grasarter og ugrasplanter større.

KONTAKTPERSON

Ulike metoder for etablering av blomstereng
   

P1010607-så-i-bed.jpg
Spa opp og fjern deler av plantedekket i plenen og så blomsterengblandinga i et opparbeida bed. Foto:
IMG_1522-klargjør-såfelt.jpg
Alternativt bruk jernrive eller greip til å klargjøre såfeltet slik at bar jord blir synlig. Husk at frøa må ha jordkontakt for å spire. Foto:
IMG_1524-så-i gress.jpg
Her sås blomsterengfrøet inn i eksisterende vegetasjon. Feltet er først klargjort med rive og greip, slik at jord er blottlagt. Grasdekket er ennå litt tett, og de nyspirte urtene vil her få sterk konkurranse. Foto: Trygve Aamlid/NIBIO
IMG_1618-spirer.jpg
Nyspirte frøplanter fra innsådde urter i grasdekke. Foto: Trygve Aamlid/NIBIO