Norsk kompetansesenter for blomstereng

Flere og flere, både offentlige etater og private hageeiere, ønsker nå å bytte ut kortklipte, monotone plener med artsrike blomsterenger. Noen begrunner dette med at blomstereng er mindre arbeidskrevende enn plen fordi den oftest bare skal slås en gang i sesongen. Andre ønsker å øke biomangfoldet og legge forholda til rette for pollinerende insekter.

Prestekrageeng EM
Prestekrageeng. Foto: Egil Michaelsen
KONTAKTPERSON