Jordsmonnkartlagte kommuner i Vestfold

Vestfold sammen med Østfold er de fylkene i Norge som har størst andel jordbruksareal med hele 20 %. Jordbruksarealet i Vestfold er omtrent halvparten av arealet i Hedmark, Oppland og Trøndelag. Likevel er Vestfold en viktig produsent av korn og har det største grønnsaksarealet. Det produseres også en god del potet, frukt og bær i Vestfold. Alle kommunene i Vestfold er jordsmonnkartlagt.

Jordsmonnstatistikk for disse kommunene finnes her. Her finner du også opplysninger om hvor stort totalareal som er kartlagt i kommunen og hvor mange prosent dette utgjør av kommunens jordbruksareal.

Kommune Kommunenummer
Horten 701
Tønsberg 704
Sandefjord 710
Svelvik 711
Larvik 712
Sande 713
Holmestrand 715
Re 716
Færder 729
KONTAKTPERSON
fig1.jpg