Jordsmonnkartlagte kommuner i Vestfold

Vestfold sammen med Østfold er de fylkene i Norge som har størst andel jordbruksareal med hele 20 %. Jordbruksarealet i Vestfold er omtrent halvparten av arealet i Hedmark, Oppland og Trøndelag. Likevel er Vestfold en viktig produsent av korn og har det største grønnsaksarealet. Det produseres også en god del potet, frukt og bær i Vestfold. Alle kommunene i Vestfold er jordsmonnkartlagt.

Jordsmonnstatistikk for disse kommunene finnes her. Her finner du også opplysninger om hvor stort totalareal som er kartlagt i kommunen og hvor mange prosent dette utgjør av kommunens jordbruksareal.

Kommune Kommunenummer
Horten 701
Tønsberg 704
Sandefjord 710
Svelvik 711
Larvik 712
Sande 713
Holmestrand 715
Re 716
Færder 729