Jordsmonnkartlagte kommuner i Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane benyttes 3 % av fylkets areal til jordbruk. I all hovedsak benyttes jordbruksarealene til grovforproduksjon. Det produseres også en del frukt og bær. Sogn og Fjordane produserer 75 % av Norges bringebær og 47 % av morellene.

Jordsmonnstatistikk for disse kommunene finnes her. Her finner du også opplysning om hvor stort totalareal som er kartlagt i kommunen og hvor mange prosent dette utgjør av kommunens jordbruksareal.

Kommune Kommunenummer
Leikanger 1419
Lærdal 1422
Luster* 1426
Stryn* 1449

I kommuner som er merket med *, har bare en liten del av jordbruksarealet blitt kartlagt. I Leikanger og Stryn er jordsmonndataene basert på eldre kart som ikke er kontrollert i felt.