Jordsmonnkartlagte kommuner i Østfold

Østfold har, som Vestfold, hele 20 % av arealet sitt som jordbruksareal. Dette er mest i landet. Østfold, Akershus og Hedmark er de tre største kornfylkene våre. Østfold har også en del grønnsaksproduksjon. Nesten hele Østfold er jordsmonnkartlagt.

Jordsmonnstatistikk for disse kommunene finnes her. Her finner du også opplysninger om hvor stort totalareal som er kartlagt i kommunen og hvor mange prosent dette utgjør av kommunens jordbruksareal.

Kommune Kommunenummer
Halden 101
Moss 104
Sarpsborg 105
Fredrikstad 106
Hvaler 111
Aremark 118
Marker 119
Rømskog 121
Trøgstad 122
Spydeberg 123
Askim 124
Eidsberg 125
Skiptvet 127
Rakkestad 128
Råde 135
Rygge 136
Våler 137
Hobøl 138