Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Sugarcane bagasse and tractor

Divisjon for skog og utmark

Biofuel4Kenya: Improving Framework Conditions and Skills for Private Sector Development in Biofuel Value Chain in Kenya (Biofuel4Kenya)


The main objective of the project is to develop a biofuel briquettes production and supply value chain from waste bagasse to market. Biofuel4Kenya will improve framework conditions for private sector development in the biofuel value chain, in order to boost commercial production of carbonized biomass briquettes from agro-industrial residues in western Kenya.

INAKTIV Sist oppdatert: 07.04.2022
Slutt: des 2022
Start: okt 2018