Divisjon for skog og utmark

EDU-ARCTIC

Foto: Barbara Biskopstø Hansen, Jarðfeingi Foto:
INAKTIV SIST OPPDATERT: 27.09.2018
Slutt: juni 2019
Start: mai 2016
Et nettbasert undervisningstilbud som inviterer ungdom fra hele Europa inn i naturforskningen. EDU-ARCTIC tilbyr webinarer, eget oppslagsverk og interaktiv naturovervåkning på nettet, og lærere kan fritt og uforpliktende plukke det som passer sin klasse. Prosjektet engasjerer nå mer enn 990 naturfagslærere fra 54 land.
Eksternt prosjektnettsted EDU-ARCTICs nettside
Start- og sluttdato 01.05.2016 - 30.06.2019
Prosjektleder Hilde Karine Wam
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Utmarksressurser og næringsutvikling
Samarbeidspartnere Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences (Polen), Norwegian Institute of Bioeconomy Research (Norge), The Faroe Islands Nature Investigation (Færøyene), Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Frankrike), American Systems (Polen), Arctic Portal (Island)
Finansieringskilde Horizon 2020, EU

Mål

Styrke interessen for miljø, naturfag og forskning hos ungdom 13-20 år, og bidra med kompetanseheving for lærere innen naturfagene.

Delmål:

  • Engasjere minst 500 lærere fra minst 10 land
  • Avholde minst 300 webinarer
  • Forklare minst 300 fagbegrep på POLARPEDIA
  • 4 workshops for lærere som deltar i programmet
  • 4 naturekspedisjoner for elever i programmet("forskerspirer")

Sammendrag

EDU-ARCTIC er drevet av forskere og pedagoger fra store deler av Europa. Prosjektet bruker nettbaserte metoder for å la elever og lærere komme i tett kontakt med naturvitenskapen. Prosjektet tilbyr flere verktøy lærerne kan benytte i sin undervisning. Alt er basert på at elevene skal forstå sammenhenger, og ikke bare lære fakta:
‌‌
  • Direktesendte webinarer hvor aktive forskere forteller om sin egen forskning, og både lærer og elev kan stille forskeren spørsmål og få svar underveis.
  • Oppslagsverket POLARPEDIA, hvor faguttrykk knyttet til webinarene forklares kort og lettfattet med tekst og bilder på flere europeiske språk.
  • Interaktiv naturovervåkning, hvor skoleklassene sender inn naturobservasjoner fra sitt nærområde. Dataene som samles inn kan brukes fritt av alle lærerne som deltar.
  • Workshops hvor de mest aktive lærerne møter prosjektgruppa for å utveksle erfaring om verktøyene treffer pedagogisk.
  • The Arctic Competition, hvor elever jobber med egne forskningsidéer gjennom skoleåret, og er med å kjempe om en naturekspedisjon til polare strøk!
I tillegg har prosjektet også egne og svært aktive kontoer på sosiale media (facebook, instagram, twitter og youtube).