Hopp til hovedinnholdet

Nedbrytning i jord (AP2)

Nedbrytning i landbruksjord_landscape

Bionedbrytbar landbruksfilm. Foto: Martin Haarr, Agri Råd

Landbruksfilm, også kalt for markdekningsfilm, er brukt i landbruket for å øke jordtemperatur, holde på jordfuktighet og hindre vekst av ugress. Stadig flere bytter ut tradisjonell landbruksfilm med bionedbrytbar film som kan freses rett ned i jorda etter bruk. Men hvor nedbrytbar er bionedbrytbar landbruksfilm under norske forhold?

For at bionedbrytbar film skal brytes ned i jord kreves det en viss temperatur og gunstige forhold. Bionedbrytbar landbruksfilm som selges i Norge er sertifisert som bionedbrytbar i henhold til standarder med testtemperatur mye høyere og ikke representative for Norge. Men hvis forholdene ikke ligger til rette for nedbrytning, kan man risikere at filmen man pløyer ned i jorda, blir liggende der i lang tid og akkumuleres.

I mai 2020 ble det gravd ned nylonposer med de to mest brukte typer bionedbrytbar landbruksfilm i Norge, på gårder i Viken, Rogaland og Agder. Målet er å sammenlikne nedbrytningshastighet under forskjellige klimaforhold, jordtyper, moldinnhold og gravedybde.

Field work WP2.png

Noen poser ble gravd ut allerede etter 10 uker, andre etter 5 måneder, mens resten blir liggende opptil to år. Foreløpige resultater viser til en vekttap mellom 1 og 15 % i løpet av 5 måneder, sterkt avhengig av filmtype, men også av gravedybde og jordtype.

Publikasjoner

Sammendrag

Resirkulering av organisk avfall er et prioritert tema innen sektorene landbruk, klima og avfall, og skal bidra til at organisk materiale og næringsstoffer føres tilbake til jord. Dette kan motvirke en langsiktig trend der moldinnholdet i matjorda gradvis blir lavere, noe som ser ut til å bli et økende problem i forbindelse med klimaendringer og økende behov for mat. Tilbakeføring av næringsstoffene i organisk avfall skal på sin side bidra til å redusere behovet for mineralgjødsel, og dermed minske behovet for energikrevende gjødselproduksjon og uttømming av begrensete ressurser av mineralsk fosfat.

Sammendrag

Stadig flere bønder bytter ut tradisjonell landbruksplast med bionedbrytbar plastfilm som kan freses rett ned i jorda etter bruk. Nå er forskere i gang med å undersøke hvor nedbrytbar den faktisk er under norske forhold.

Sammendrag

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om, er imidlertid uvisst.

Sammendrag

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om, er imidlertid uvisst.