Bergen - Sentrum

Kontaktperson
NIBIO Bergen (Sentrum)

Postdresse: NIBIO Bergen, Postboks 7317, 5020 Bergen

Besøksadresse: Statens hus, Kaigaten 9, 5020 Bergen

E-post: Bergen@nibio.no

Telefon: 03 246

Fagavdelinger i Bergen

Driftsøkonomisk analyse Landbruksøkonomisk analyse Økonomi og samfunn