Åsmund Ertshus Mathisen

Senior Engineer

(+47) 995 17 888
asmund.mathisen@nibio.no

Place
Bergen

Visiting address
Thormøhlensgate 55, 5006 Bergen

Abstract

Rapporten dokumenterer utvalgte eksempler på bruk av stordata (engelsk: big data) teknologi og metode i NIBIO. Det første eksemplet er knyttet til oppdatering av arealressurskartet AR5, hvor det undersøkes om stordata-tilnærming kan benyttes for å identifisere lokaliteter der kartet må oppdateres. De neste eksemplene er hentet fra fagområdet plantehelse og tar for seg mulighetene for å bruke stordata-metode for å bedre prediksjonsmodeller og gjenkjenning av for skadegjørere.