Teodora Todorcic Vekic

Forsker

(+47) 465 44 879
teodora.vekic@nibio.no

Sted
Ås - Bygg O43

Besøksadresse
Oluf Thesens vei 43, 1433 Ås (Varelevering: Elizabeth Stephansens vei 23)

Til dokument

Sammendrag

Liming of acidic agricultural soils has been proposed as a strategy to mitigate nitrous oxide (N2O) emissions, as increased soil pH reduces the N2O/N2 product ratio of denitrification. The capacity of different calcareous (calcite and dolomite) and siliceous minerals to increase soil pH and reduce N2O emissions was assessed in a 2-year grassland field experiment. An associated pot experiment was conducted using homogenized field soils for controlling spatial soil variability. Nitrous oxide emissions were highly episodic with emission peaks in response to freezing–thawing and application of NPK fertilizer. Liming with dolomite caused a pH increase from 5.1 to 6.2 and reduced N2O emissions by 30% and 60% after application of NPK fertilizer and freezing–thawing events, respectively. Over the course of the 2-year field trial, N2O emissions were significantly lower in dolomite-limed than non-limed soil (p < .05), although this effect was variable over time. Unexpectedly, no significant reduction of N2O emission was found in the calcite treatment, despite the largest pH increase in all tested minerals. We tentatively attribute this to increased N2O production by overall increase in nitrogen turnover rates (both nitrification and denitrification) following rapid pH increase in the first year after liming. Siliceous materials showed little pH effect and had no significant effect on N2O emissions probably because of their lower buffering capacity and lower cation content. In the pot experiment using soils taken from the field plots 3 years after liming and exposing them to natural freezing–thawing, both calcite (p < .01) and dolomite (p < .05) significantly reduced cumulative N2O emission by 50% and 30%, respectively, relative to the non-limed control. These results demonstrate that the overall effect of liming is to reduce N2O emission, although high lime doses may lead to a transiently enhanced emission.

Sammendrag

WSP Norge AS planlegger å bygge ut Sørumsand brannstasjon i Lillestrøm kommune. Utbyggingen vil føre til beslag av opptil 6,5 dekar dyrka mark på gnr. 244/bnr. 9. Matjorda på cirka 4 daa må derfor flyttes. NIBIO anbefaler flytting av 25cm A-sjikt, noe som gir 1000m3 jord å flytte. Av disse er 450m3 planlagt deponert midlertidig for senere bruk i grøntanlegg, og 600m3 planlagt permanent deponert. Det er gjort vurdering av jordsmonnet på det dyrka arealet og en vurdering av hvor mye av jorda som egner seg til jordflytting. Totalareal for mottaksareal er 2,5 daa og er klassifisert som dyrket mark. Arealene blir svakt hellende. Tiltaket vil kunne gi forbedring av jordbruksarealet og arealet kan brukes til åkervekster. De aktuelle massene for jordflytting i dette prosjektet er sandig silt. Slik jord er den vanskeligste jorda å håndtere i utbygginger da den er meget eroderbar, og kan lett ødelegges ved uvøren komprimering. Det gis råd for gjennomføring som skal sikre et godt resultat og hindre erosjon og oppformering av fremmedarter. Ved riktig utført arbeid vil en, med de beskrevne jordkvalitetene, være mulig å få et fullverdig grøntanlegg ved brannstasjonen samt et økt produksjonspotensial på resterende jordbruksareal. Men NIBIO påpeker i rapporten at det er risiko for at anleggstekniske problemer oppstår og resultatet kan bli mislykket. Spesielt valg av deponiareal med relativt stor helning virker uheldig gitt siltjordas eroderbarhet.