Marte Lund Edvardsen

Seniorrådgiver

(+47) 920 10 016
marte.lund.edvardsen@nibio.no

Sted
Ås - Bygg H7

Besøksadresse
Høgskoleveien 7, 1433 Ås

Biografi

Jeg har utdannelse med hovedvekt på språkfag: Cand.Mag fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Østfold med fagene Anvendt lingvistikk, Business English og Kriminologi. Supplerer p.t. utdannelsen med årsstudium i EU-prosjektledelse ved Høgskolen SørØst-Norge.
Mine hovedoppgaver i NIBIO er å bistå i søknads- og driftsfasen av internasjonale prosjekter, og jeg har best kompetanse innen EU Horisont 2020. Jeg arbeider også med NIBIO-konferansen.

Les mer