Marie Uhlen Maurset

Forsker

(+47) 481 79 936
marie.maurset@nibio.no

Sted
Steinkjer

Besøksadresse
Innocamp Steinkjer, Skolegata 22, Bygg P1, 7713 Steinkjer

Biografi

Jeg har utdannelse innen biologi og vegetasjonsøkologi. For tiden jobber jeg med JOVA-programmet (program for jord- og vannovervåking i jordbruket), samt miljø- og klimatiltak i landbruket.

Les mer

Sammendrag

Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) overvåker avrenning av jord,næringsstoffer og plantevernmidler i et utvalg av norske jordbruksområder. Formålet er å dokumentere miljøeffekter av jordbruksdrift gjennom innsamling og bearbeiding av data fra overvåkingsfelt og andre relevante kilder. Programmet ledes av NIBIO Divisjon for miljø og naturressurser og gjennomføres i samarbeid med Divisjon for bioteknologi og plantehelse, forskningsstasjoner i NIBIO og forskningsinstituttet NORCE. JOVA-programmet ble startet i 1992 og har vært i kontinuerlig drift siden, med noen endringer i omfang og lokaliteter.....